AVISO LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació: Carlos Serra, amb  [d’ara endavant Salvadó Joiers, SL], és el titular del portal Web joieriasalvado.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats en Avinguda de la Ràpita, 14, Amposta (Catalunya), CP 43870, amb NIF B43338706, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@joieriasalvado.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a Salvadó Joiers en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

Salvadó Joiers no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Salvadó Joiers no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de salvadojoiers.eu, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al portal Web salvadojoiers.eu, com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Salvadó *Joiers pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat informativa quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el que es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Salvadó Joiers declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Salvadó Joiers no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre tipus. Salvadó Joiers no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Salvadó Joiers fa els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  •  L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Salvadó Joiers .
  •  Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de Salvadó Joiers i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Salvadó Joiers .
  •  Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la Salvadó Joiers . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  • Excepte autorització expressa de Salvadó Joiers no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre en la pàgina principal o “home page” salvadojoiers.eu. 
  • Els signes distintius (marques, noms comercials) de Salvado Joiers.
  • Joiers estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Salvadó Joiers.